Special Plant Zundert is deelnemer aan het project “Biologische Theeplantage Brabant” in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Brabant 2014-2020, betreffende maatregel: “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen”. De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een productiefaciliteit om biologische thee duurzaam, passend in de klimatologische omstandigheden, door Skal gecertificeerd te kunnen produceren, oogsten en logistiek te kunnen verwerken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.