Special Plant Zundert is deelnemer aan het CrossRoads2-project
“Haalbaarheidsstudie Camellia Sinensis: betere genetica met meer inhoudsstoffen”.
Dit onderzoek moet uitwijzen of de typen Camellis Sinensis met geschikte genetica voor het winnen van inhoudsstoffen,
ook daadwerkelijk geschikt kunnen zijn voor productie op grote schaal in het Europese Klimaat.
Er is gebleken dat het inzetten en vermeerderen van deze planten zeker haalbaar is.
De haalbaarheid voor het bewortelen en het afharden van de planten valt nog nader te onderzoeken.

Special Plant Zundert is deelnemer aan het project “Thee-innovatiecentrum Brabant” op grond van de
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016, paragraaf 1 Versterking smart industry
en logistiek in de regio West-Brabant. Dit onderzoek moet inzicht geven in de economische en
technische haalbaarheid met betrekking tot het starten van een thee-innovatiecentrum. Er is gebleken
dat het haalbaar is om een thee-innovatiecentrum te gaan opzetten. De theeplantages zijn inmiddels
aangelegd en onze eigen theeproducten zijn ontwikkeld. Volgende vervolgstap is het opzetten van het
thee-innovatiecentrum en verder opschaling in Nederland en Europa door het aantal distributiepunten
te vergroten.